Warunki korzystania z narzędzia do pobierania wideo online

Witamy w internetowym programie do pobierania wideo

Niniejsze warunki określają zasady i regulacje dotyczące korzystania z witryny internetowej narzędzia do pobierania wideo online, znajdującej się pod adresem https://online-videos-downloader.com/. Wchodząc na tę stronę (online-videos-downloader.com) zakładamy, że akceptujesz niniejsze warunki. Nie kontynuuj korzystania z narzędzia do pobierania wideo online, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie. Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twoje” odnoszą się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i zgodnej z Firmą”. Warunki. „Firma”, „Nasi”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnoszą się do naszej Firmy. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, akceptacji i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia usług Spółki określone usługi, zgodnie i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa holenderskiego. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej,

Ciasteczka

Stosujemy pliki cookies. Uzyskując dostęp do narzędzia do pobierania wideo online, wyraziłeś zgodę na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności online-videos-downloader.com. Większość interaktywnych stron internetowych korzysta z plików cookie, które umożliwiają nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. W naszej witrynie internetowej stosowane są pliki cookies, które umożliwiają funkcjonowanie określonych obszarów i ułatwiają osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, witryna online-videos-downloader.com i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów dostępnych w narzędziu do pobierania wideo online. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do tego dostęp za pomocą narzędzia do pobierania wideo online bezpłatnie do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach. Nie wolno Ci: Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej zawarcia. Części tej witryny umożliwiają użytkownikom zamieszczanie i wymianę opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. online-videos-downloader.com nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się w witrynie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii witryny online-videos-downloader.com, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, online-videos-downloader.com nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub opublikowania i/lub wygląd komentarzy na tej stronie. online-videos-downloader.com zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu. Gwarantujesz i oświadczasz, że: Niniejszym udzielasz online-videos-downloader.com niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach i mediach.

Hiperłącze do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody: Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodnicze; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej. Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji: Zatwierdzimy prośby o linki od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy patrzeć niekorzystnie na siebie lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności hiperłącza rekompensuje brak online-videos-downloader.com; oraz d) łącze znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach. Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób wprowadzający w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej. Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkami do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres online-videos-downloader.com. Proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz prowadzić łącze do naszej Witryny, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz przejść połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź. Zatwierdzone organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób: Niedozwolone jest używanie logo online-videos-downloader.com lub innych grafik do łączenia w przypadku braku umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

ramki

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno Państwu tworzyć wokół naszych Stron internetowych ramek, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej Strony internetowej.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pojawiające się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami pojawiającymi się w Twojej Witrynie. Na żadnej Stronie internetowej nie powinny pojawiać się żadne linki, które można zinterpretować jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub nawołują do naruszenia lub innego naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany w dowolnym momencie niniejszych warunków i zasad dotyczących linków. Łącząc się stale z naszą Witryną, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków dotyczących linków.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do bezpośredniej odpowiedzi. Nie zapewniamy, że informacje zawarte na tej stronie są prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że witryna będzie dostępna lub że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień tego zastrzeżenia nie będzie: Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego zastrzeżenia: (a) podlegają przepisom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z zastrzeżenia, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego. Dopóki strona internetowa oraz zawarte w niej informacje i usługi są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.