Polityka prywatności narzędzia do pobierania wideo online

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2021 r Dziękujemy, że zdecydowałeś się zostać częścią naszej społeczności pod adresem online-videos-downloader.com. Jesteśmy zobowiązani chronić Twoje dane osobowe i Twoje prawo do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej polityki prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem https://online-videos-downloader.com/contact. Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób możemy wykorzystać Twoje dane, jeśli:
Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem https://online-videos-downloader.com/
Nawiąż z nami kontakt na inne powiązane sposoby, w tym w ramach sprzedaży, marketingu lub wydarzeń
w niniejszej informacji o ochronie prywatności, jeśli mówimy o: „Witryna internetowa” odnosimy się do każdej naszej witryny internetowej, która zawiera odniesienia do niniejszej polityki lub linki do niej
„Usługi” – mamy na myśli naszą Stronę Internetową i inne powiązane usługi, w tym sprzedaż, marketing lub wydarzenia
Celem niniejszej polityki prywatności jest możliwie najjaśniejsze wyjaśnienie, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie przysługują Ci w związku z nimi prawa. Jeżeli w niniejszej Polityce prywatności znajdują się jakiekolwiek postanowienia, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszych Usług.

Przeczytaj uważnie niniejszą informację o ochronie prywatności, ponieważ pomoże Ci ona zrozumieć, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami.

SPIS TREŚCI 1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?
3. CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ KOGOŚ UDOSTĘPNIANE?
4. KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE?
5. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
6. CZY TWOJE INFORMACJE SĄ PRZEKAZYWANE MIĘDZYNARODOWO?
7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
8. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?
9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
10. KONTROLA FUNKCJI NIEŚLEDZENIA
11. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
12. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?
13. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?
14. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE O Tobie zbieramy?

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.
Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach w Serwisie lub w inny sposób, gdy się z nami kontaktujesz.
Dane osobowe, które gromadzimy, zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Witryną, dokonywanych przez Ciebie wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:
Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a o wszelkich zmianach w tych danych osobowych musisz nas powiadomić. Informacje zbierane automatycznie W skrócie: niektóre informacje – takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia – są gromadzone automatycznie, gdy odwiedzasz naszą Stronę internetową. Automatycznie zbieramy określone informacje, gdy odwiedzasz, używasz lub poruszasz się po Stronie internetowej. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszej Strony internetowej oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszej Strony internetowej, a także do naszych wewnętrznych celów analitycznych i raportowych.
Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.
Informacje, które zbieramy, obejmują:
Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje związane z usługami, diagnostyką, użytkowaniem i wydajnością, które nasze serwery zbierają automatycznie, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Strony internetowej lub z niej korzystasz, i które rejestrujemy w plikach dziennika. W zależności od sposobu interakcji z nami dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o Twojej aktywności w Witrynie (takie jak znaczniki daty/godziny związane z Twoim użytkowaniem, przeglądanymi stronami i plikami, wyszukiwania i inne działania, które podejmujesz, takie jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awaryjnymi”) i ustawienia sprzętu). Dane urządzenia. Gromadzimy dane urządzenia, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. W zależności od używanego urządzenia dane urządzenia mogą obejmować informacje takie jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny i konfiguracja systemu Informacja. Dane lokalizacji. Gromadzimy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne. To, ile informacji zbieramy, zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz, uzyskując dostęp do Serwisu. Na przykład możemy używać GPS i innych technologii do gromadzenia danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej bieżącej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z gromadzenia tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Należy jednak pamiętać, że jeśli zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług. Informacje zebrane z innych źródeł W skrócie: możemy zbierać ograniczone dane z publicznych baz danych, partnerów marketingowych i innych źródeł zewnętrznych. Aby zwiększyć naszą zdolność do zapewniania Ci odpowiedniego marketingu, ofert i usług oraz aktualizować nasze dane, możemy uzyskiwać informacje o Tobie z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, wspólni partnerzy marketingowi, programy partnerskie, dostawcy danych, a także od inne osoby trzecie. Informacje te obejmują adresy pocztowe, stanowiska, adresy e-mail, numery telefonów, dane dotyczące zamiarów (lub dane o zachowaniu użytkowników), adresy protokołu internetowego (IP), profile w mediach społecznościowych, adresy URL w mediach społecznościowych i profile niestandardowe, na potrzeby reklamy ukierunkowanej i promocji wydarzeń .

2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, realizacji naszej umowy z Tobą, zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i/lub Twojej zgodzie. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszej Strony internetowej wykorzystujemy do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i/lub w celu wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych. Przy każdym celu wymienionym poniżej wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy.
Informacje, które zbieramy lub otrzymujemy, wykorzystujemy: Aby wysłać Ci informacje administracyjne. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci informacje o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacje o zmianach w naszych warunkach, zasadach i zasadach.
Aby chronić nasze Usługi. Możemy wykorzystywać Twoje dane w ramach naszych wysiłków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszej Witryny internetowej (na przykład w celu monitorowania oszustw i zapobiegania im).
Aby egzekwować nasze warunki i zasady do celów biznesowych, aby zachować zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi lub w związku z naszą umową.
Aby odpowiadać na wnioski prawne i zapobiegać szkodom. Jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inny wniosek prawny, być może będziemy musieli sprawdzić posiadane dane, aby ustalić, jak zareagować.
Realizuj i zarządzaj swoimi zamówieniami. Możemy wykorzystywać Twoje dane do realizacji i zarządzania Twoimi zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonywanymi za pośrednictwem Witryny.
Zarządzaj losowaniami nagród i konkursami. Możemy wykorzystywać Twoje dane do zarządzania losowaniami nagród i konkursami, jeśli zdecydujesz się wziąć udział w naszych konkursach.
Aby świadczyć i ułatwiać świadczenie usług użytkownikowi. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby zapewnić Ci żądaną usługę.
Aby odpowiadać na zapytania użytkowników/oferować użytkownikom wsparcie. Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby odpowiadać na Twoje zapytania i rozwiązywać wszelkie potencjalne problemy, jakie możesz mieć w związku z korzystaniem z naszych Usług.
Aby wysyłać Ci komunikaty marketingowe i promocyjne. My i/lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przesyłasz, do celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. Na przykład, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszej Witrynie, zapisując się do marketingu lub kontaktując się z nami w inny sposób, będziemy zbierać od Ciebie dane osobowe. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania od nas marketingowych wiadomości e-mail (zobacz „JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?” poniżej).
Dostarczaj ukierunkowane reklamy. Możemy wykorzystywać Twoje dane do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz współpracy z osobami trzecimi, które to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do pomiaru ich skuteczności.

3. CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ KOGOŚ UDOSTĘPNIANE?

W skrócie: udostępniamy informacje wyłącznie za Twoją zgodą, w celu zapewnienia zgodności z przepisami, świadczenia usług, ochrony Twoich praw lub wypełnienia zobowiązań biznesowych. Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy, w oparciu o następującą podstawę prawną:
Mówiąc dokładniej, może być konieczne przetwarzanie Twoich danych lub udostępnianie Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku lub w trakcie negocjacji w sprawie fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności na rzecz innej firmy.
Dostawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom, którzy wykonują usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do takich informacji, aby wykonać tę pracę. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia w Witrynie, co umożliwi im gromadzenie w naszym imieniu danych na temat sposobu interakcji z naszą Witryną na przestrzeni czasu. Informacje te mogą być wykorzystywane między innymi do analizowania i śledzenia danych, określania popularności określonych treści, stron lub funkcji oraz lepszego zrozumienia aktywności online. O ile nie zostało to opisane w tym zawiadomieniu, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, wynajmować lub wymieniać dowolne dane ze stronami trzecimi w celach promocyjnych. Zawarliśmy umowy z naszymi podmiotami przetwarzającymi dane, których celem jest pomoc w ochronie Twoich danych osobowych. Oznacza to, że nie mogą nic zrobić z Twoimi danymi osobowymi, chyba że im to poinstruujemy. Nie udostępnią również Twoich danych osobowych żadnej organizacji poza nami. Zobowiązują się również do ochrony danych, które przechowują w naszym imieniu i przechowywania ich przez okres, który poinstruujemy.
Reklamodawcy zewnętrzni. Możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych w celu wyświetlania reklam podczas odwiedzania lub korzystania z Witryny. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o Twoich wizytach w naszych witrynach internetowych i innych witrynach internetowych zawarte w plikach cookie i innych technologiach śledzenia w celu wyświetlania reklam towarów i usług, które Cię interesują.

4. KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: udostępniamy informacje wyłącznie następującym stronom trzecim. Udostępniamy i ujawniamy Twoje dane wyłącznie następującym stronom trzecim. Jeżeli przetwarzaliśmy Twoje dane na podstawie Twojej zgody i chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji zatytułowanej „JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?”.
Reklama, marketing bezpośredni i generowanie leadów
Google AdSense
Optymalizacja treści
Wyszukiwarka Google w witrynie i czcionki Google
Udostępnianie i reklama w mediach społecznościowych
Dodaj do dowolnego
Analityka internetowa i mobilna
Google Analytics

5. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania Twoich informacji. Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnalizatory WWW i piksele) w celu uzyskania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki korzystamy z takich technologii oraz możliwości odrzucenia niektórych plików cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

6. CZY TWOJE INFORMACJE SĄ PRZEKAZYWANE MIĘDZYNARODOWO?

W skrócie: możemy przesyłać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twój kraj. Nasze serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych i Irlandii. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej Witryny spoza Stanów Zjednoczonych i Irlandii, pamiętaj, że Twoje dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez strony trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz „CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE KOGOŚ?” powyżej), w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i innych krajach. Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii (UK), w tych krajach niekoniecznie obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych lub inne podobne przepisy tak kompleksowe jak te obowiązujące w Twoim kraju. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującym prawem. Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej: Wdrożyliśmy środki mające na celu ochronę Twoich danych osobowych, w tym poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych pomiędzy spółkami z naszej grupy oraz pomiędzy nami a naszymi dostawcami zewnętrznymi. Klauzule te nakładają na wszystkich odbiorców obowiązek ochrony wszystkich przetwarzanych przez nich danych osobowych, pochodzących z EOG lub Wielkiej Brytanii, zgodnie z europejskimi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Nasze Umowy dotyczące przetwarzania danych, które zawierają standardowe klauzule umowne, można udostępnić na żądanie/są dostępne tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Wprowadziliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia u naszych zewnętrznych dostawców usług i partnerów. Dalsze szczegóły możemy udostępnić na żądanie. Wiążące reguły korporacyjne: Obejmują one zestaw Wiążących Reguł Korporacyjnych („BCR”) ustanowionych i wdrożonych przez __________. Nasze zasady BCR zostały uznane przez organy ochrony danych EOG i Wielkiej Brytanii za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, które przetwarzamy na arenie międzynarodowej. Kopię naszych zasad BCR znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszego powiadomienia nie będzie wymagał od nas przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż __________. Jeżeli nie mamy uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), w bezpieczny sposób przechowuj swoje dane osobowe i izoluj je od dalszego przetwarzania do czasu, aż będzie możliwe ich usunięcie.

8. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednakże pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet ani technologia przechowywania informacji nie może być w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować Twoje dane. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszej Witryny odbywa się na Twoje własne ryzyko. Dostęp do Witryny należy uzyskać wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: w niektórych regionach, np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Wielkiej Brytanii (UK), przysługują Ci prawa umożliwiające większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz sprawdzić, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie. W niektórych regionach (takich jak EOG i Wielka Brytania) przysługują Ci pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) do żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) jeśli ma to zastosowanie, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu złożenia takiego żądania prosimy skorzystać z danych kontaktowych podanych poniżej. Rozważymy każde żądanie i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeżeli opieramy się na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jego cofnięciem ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które odbywa się w oparciu o zgodną z prawem podstawę przetwarzania inną niż zgoda. Jeśli jesteś mieszkańcem EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Jeżeli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych znajdziesz tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html. Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała je. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszej Witryny. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach reklamodawców w naszej Witrynie, odwiedź stronę http://www.aboutads.info/choices/.

10. KONTROLA FUNKCJI NIEŚLEDZENIA

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które możesz aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności i nie zbierać danych o Twojej aktywności związanej z przeglądaniem Internetu. Na tym etapie nie został sfinalizowany jednolity standard technologiczny rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żadne inne mechanizmy, które automatycznie informują o Twojej decyzji o rezygnacji ze śledzenia online. Jeżeli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w poprawionej wersji niniejszej Polityki prywatności.

11. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci określone prawa dotyczące dostępu do Twoich danych osobowych. Sekcja 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, znana również jako ustawa „Shine The Light”, pozwala naszym użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na żądanie i uzyskanie od nas raz w roku bezpłatnie informacji na temat kategorii danych osobowych (jeśli istnieją) ujawniliśmy stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwy i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taki wniosek, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Serwisie, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie publikujesz w Serwisie. Aby poprosić o usunięcie takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i podaj adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Zadbamy o to, aby dane nie były publicznie wyświetlane w Serwisie, należy jednak pamiętać, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).

Informacja o ochronie prywatności CCPA

Kalifornijski Kodeks Regulacji definiuje „rezydenta” jako:
(1) każdą osobę przebywającą w Stanie Kalifornia w celach innych niż tymczasowe lub przejściowe oraz
(2) każda osoba fizyczna zamieszkała w Stanie Kalifornia, która przebywa poza Stanem Kalifornia w celach tymczasowych lub przejściowych
Wszystkie pozostałe osoby definiuje się jako „nierezydentów”.
Jeżeli ta definicja „rezydenta” dotyczy Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.

Jakie kategorie danych osobowych gromadzimy?

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych: Zebrane przykłady kategorii
A. Identyfikatory
Dane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer kontaktowy telefonu lub telefonu komórkowego, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa konta TAK B. Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records
Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe TAK C. Chronione cechy klasyfikacyjne na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego
Płeć i data urodzenia TAK D. Informacje handlowe
Informacje o transakcjach, historia zakupów, szczegóły finansowe i informacje o płatnościach NIE E. Informacje biometryczne
Odciski palców i odciski głosu NIE F. Internet lub inna podobna aktywność sieciowa
Historia przeglądania, historia wyszukiwania, zachowanie online, dane dotyczące zainteresowań i interakcje z naszymi i innymi stronami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamami TAK G. Dane geolokalizacyjne
Lokalizacja urządzenia TAK H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne
Obrazy i nagrania audio, wideo lub rozmów powstałe w związku z naszą działalnością biznesową NIE I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem
Biznesowe dane kontaktowe w celu świadczenia Państwu naszych usług na poziomie biznesowym, stanowisko oraz historia zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe, jeżeli ubiegają się Państwo o pracę u nas NIE J. Informacje o edukacji
Dokumentacja studencka i informacje katalogowe NIE K. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych
Wnioski wyciągnięte z dowolnych zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania na przykład preferencji i cech danej osoby TAK Możemy również zbierać inne dane osobowe poza tymi kategoriami, gdy kontaktujesz się z nami osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:
Otrzymywanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;
Udział w ankietach lub konkursach dla klientów; I
Ułatwienie świadczenia naszych Usług i odpowiadania na Twoje zapytania. Jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe? __________ zbiera i udostępnia Twoje dane osobowe poprzez:
Targetujące pliki cookie/Marketingowe pliki cookie
Więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej Polityce prywatności.
Możesz zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych, wyłączając pliki cookie w Ustawieniach preferencji plików cookie i klikając łącze Nie sprzedawaj moich danych osobowych na naszej stronie głównej. Możesz skontaktować się z nami, odwiedzając stronę https://online-videos-downloader.com/contact lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na dole tego dokumentu. Jeżeli korzystają Państwo z prawa do rezygnacji, korzystając z usług upoważnionego agenta, możemy odrzucić wniosek, jeżeli upoważniony agent nie przedstawi dowodu, że został prawidłowo upoważniony do działania w Państwa imieniu. Czy Twoje dane będą udostępniane komukolwiek innemu? Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy pomiędzy nami a każdym usługodawcą. Każdy usługodawca jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań na rzecz rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za „sprzedaż” Twoich danych osobowych. __________ w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy ujawnił osobom trzecim następujące kategorie danych osobowych w celach biznesowych lub komercyjnych: Kategoria B. Dane osobowe w rozumieniu kalifornijskiego prawa dotyczącego rejestrów klientów, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe.
Kategoria K. Wnioski wyciągnięte z dowolnych danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania, na przykład na temat preferencji i cech danej osoby.
Kategorie stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe w celach biznesowych lub komercyjnych, można znaleźć w sekcji „KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE INFORMACJE?”. __________ sprzedał następujące kategorie danych osobowych osobom trzecim w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy:
Kategoria B. Dane osobowe w rozumieniu kalifornijskiego prawa dotyczącego rejestrów klientów, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe.
Kategorie stron trzecich, którym sprzedaliśmy dane osobowe, to: Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych Prawo do żądania usunięcia danych – Żądanie usunięcia Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (ale nie wyłącznie) korzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa , nasze wymogi dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub przetwarzania, które może być wymagane w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami.

Prawo do informacji – żądanie informacji

W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:
czy gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
kategorie danych osobowych, które gromadzimy;
cele, w jakich wykorzystywane są zebrane dane osobowe;
czy sprzedajemy Twoje dane osobowe stronom trzecim;
kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;
kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; I
biznesowy lub handlowy cel gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do podawania ani usuwania informacji konsumenckich, które zostały zanonimizowane w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji danych osobowych w celu weryfikacji żądania konsumenta. Prawo do niedyskryminacji w zakresie korzystania z praw konsumenta do prywatności Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz ze swoich praw do prywatności.

Proces weryfikacji

Po otrzymaniu Twojej prośby będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, czy jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te wysiłki weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia Cię o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które nam wcześniej przekazałeś. Na przykład, w zależności od rodzaju przesłanego wniosku, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować podane przez Ciebie informacje do informacji, które już posiadamy w aktach, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji (np. lub e-mail), które nam wcześniej przekazałeś. Możemy również zastosować inne metody weryfikacji, jeśli wymagają tego okoliczności. Dane osobowe podane w Twoim wniosku wykorzystamy wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku. W miarę możliwości będziemy unikać proszenia Cię o dodatkowe informacje w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie będziemy mogli zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie informacji już przez nas przechowywanych, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz ze względów bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Usuniemy takie dodatkowo podane informacje, gdy tylko zakończymy Twoją weryfikację.

Inne prawa do prywatności

możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych
możesz żądać sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub nieaktualne, a także żądania ograniczenia przetwarzania danych
możesz wyznaczyć upoważnionego agenta, który w Twoim imieniu złoży wniosek na mocy ustawy CCPA. Możemy odrzucić wniosek upoważnionego agenta, który nie przedstawi dowodu, że został prawidłowo upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z ustawą CCPA.
Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami, odwiedzając stronę https://online-videos-downloader.com/contact lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na dole tego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.

12. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?

W skrócie: Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami. Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawiona” i zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, publikując w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

13. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres formularz kontaktowy Google

14. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE O Tobie zbieramy?

Na podstawie przepisów obowiązujących w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub w pewnych okolicznościach je usunąć. Aby poprosić o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, złóż wniosek na naszej stronie Formularz kontaktowy .