Polityka prywatności dla internetowego narzędzia do pobierania wideo

Ostatnia aktualizacja 11 października 2021 r. Dziękujemy za przyłączenie się do naszej społeczności na stronie online-videos-downloader.com. Zależy nam na ochronie Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem https://online-videos-downloader.com/contact. Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób możemy wykorzystać Twoje dane, jeśli:
Odwiedź naszą stronę internetową https://online-videos-downloader.com/
Angażuj się z nami na inne powiązane sposoby ― w tym sprzedaż, marketing lub wydarzenia
w niniejszej informacji o polityce prywatności, jeśli odnosimy się do: „Strona internetowa”, odnosimy się do dowolnej naszej witryny internetowej, która zawiera odniesienia lub linki do niniejszej polityki
„Usługi” odnosimy się do naszej Witryny i innych powiązanych usług, w tym wszelkich sprzedaży, marketingu lub wydarzeń
Celem niniejszej informacji o ochronie prywatności jest wyjaśnienie w możliwie najjaśniejszy sposób, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz w związku z nimi prawa. Jeśli w niniejszej informacji o ochronie prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, natychmiast zaprzestań korzystania z naszych Usług.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą informacją o polityce prywatności, ponieważ pomoże ona zrozumieć, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami.

SPIS TREŚCI 1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?
3. CZY Twoje informacje zostaną udostępnione komukolwiek?
4. KOGO BĘDZIE UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE?
5. Czy korzystamy z plików cookie i innych technologii śledzenia?
6. CZY TWOJE INFORMACJE SĄ PRZEKAZYWANE MIĘDZYNARODOWO?
7. JAK DŁUGO PRZECHOWYWAMY TWOJE INFORMACJE?
8. JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE BEZPIECZNIE?
9. JAKIE SĄ PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
10. KONTROLA FUNKCJI NIE ŚLEDZENIA
11. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNIJNI MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
12. CZY AKTUALIZUJEMY TO OGŁOSZENIE?
13. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?
14. JAK MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, ZAKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE, KTÓRE GROMADZIMY OD CIEBIE?

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.
Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach w Serwisie lub w inny sposób kontaktujesz się z nami.
Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Witryną, dokonywanych wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:
Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych. Informacje zbierane automatycznie W skrócie: Niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej Witryny. Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po Witrynie. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszej Witryny oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszej Witryny oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.
Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.
Gromadzone przez nas informacje obejmują:
Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje dotyczące usług, diagnostyki, użytkowania i wydajności, które nasze serwery automatycznie gromadzą, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Witryny lub korzystasz z niej i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z nami, te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o Twojej aktywności w Witrynie (takie jak znaczniki daty/godziny związane z Twoim użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwań i innych podejmowanych działań, takich jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awarii”) i ustawienia sprzętu). Dane urządzenia. Zbieramy dane urządzenia, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. W zależności od używanego urządzenia dane urządzenia mogą zawierać takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny i konfiguracja systemu Informacja. Dane lokalizacji. Zbieramy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne. Ilość zbieranych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. Na przykład możemy używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej aktualnej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z zezwolenia nam na zbieranie tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług. Informacje zebrane z innych źródeł W skrócie: możemy zbierać ograniczone dane z publicznych baz danych, partnerów marketingowych i innych źródeł zewnętrznych. W celu zwiększenia naszych możliwości dostarczania Państwu odpowiednich materiałów marketingowych, ofert i usług oraz aktualizowania naszych danych, możemy pozyskiwać informacje o Państwu z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, wspólni partnerzy marketingowi, programy partnerskie, dostawcy danych, a także od inne strony trzecie. Informacje te obejmują adresy pocztowe, stanowiska, adresy e-mail, numery telefonów, dane intencji (lub dane dotyczące zachowania użytkownika), adresy protokołu internetowego (IP), profile w mediach społecznościowych, adresy URL mediów społecznościowych i profile niestandardowe w celu ukierunkowanej reklamy i promocji wydarzeń .

2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, wypełnieniu naszej umowy z Tobą, zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i/lub Twojej zgodzie. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszej Witryny wykorzystujemy do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i/lub w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych. Przy każdym z wymienionych poniżej celów wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy.
Używamy informacji, które zbieramy lub otrzymujemy: Do wysyłania do Ciebie informacji administracyjnych. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci informacje o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacje o zmianach w naszych warunkach i zasadach.
Aby chronić nasze Usługi. Możemy wykorzystywać Twoje dane w ramach naszych starań, aby nasza Witryna była bezpieczna (na przykład w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom).
Aby egzekwować nasze warunki i zasady do celów biznesowych, w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych lub w związku z naszą umową.
Aby odpowiadać na wnioski prawne i zapobiegać szkodom. Jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inny wniosek prawny, być może będziemy musieli sprawdzić posiadane przez nas dane, aby ustalić, jak odpowiedzieć.
Realizuj i zarządzaj swoimi zamówieniami. Możemy wykorzystywać Twoje dane do realizacji i zarządzania Twoimi zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonywanymi za pośrednictwem Witryny.
Zarządzaj losowaniami nagród i konkursami. Możemy wykorzystywać Twoje dane do administrowania losowaniami nagród i konkursami, gdy zdecydujesz się wziąć udział w naszych konkursach.
Dostarczanie i ułatwianie świadczenia usług użytkownikowi. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby zapewnić Ci żądaną usługę.
Aby odpowiadać na zapytania użytkowników/oferować wsparcie użytkownikom. Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby odpowiadać na Twoje zapytania i rozwiązywać wszelkie potencjalne problemy, które możesz mieć podczas korzystania z naszych Usług.
Aby wysyłać Ci wiadomości marketingowe i promocyjne. My i/lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przesyłasz do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. Na przykład, gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszej Witrynie, zapisaniem się do marketingu lub w inny sposób kontaktujemy się z nami, będziemy zbierać od Ciebie dane osobowe. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszych e-maili marketingowych w dowolnym momencie (patrz „JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?” poniżej).
Dostarczaj ukierunkowaną reklamę do Ciebie. Możemy wykorzystywać Twoje dane do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do mierzenia ich skuteczności.

3. CZY Twoje informacje zostaną udostępnione komukolwiek?

W skrócie: udostępniamy informacje tylko za Twoją zgodą, aby zachować zgodność z prawem, świadczyć usługi, chronić Twoje prawa lub wypełniać zobowiązania biznesowe. Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy, w oparciu o następującą podstawę prawną:
Mówiąc dokładniej, możemy potrzebować przetwarzania danych lub udostępniania danych osobowych w następujących sytuacjach:
Przelewy biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.
Sprzedawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do takich informacji w celu wykonania tej pracy. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia w Witrynie, która umożliwi im zbieranie danych w naszym imieniu o sposobie interakcji z naszą Witryną w czasie. Informacje te mogą być wykorzystywane między innymi do analizowania i śledzenia danych, określania popularności określonych treści, stron lub funkcji oraz lepszego zrozumienia aktywności online. O ile nie zostało to opisane w niniejszym powiadomieniu, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie handlujemy żadnymi danymi użytkownika z osobami trzecimi w celach promocyjnych. Zawarliśmy umowy z naszymi podmiotami przetwarzającymi dane, które mają na celu ochronę Twoich danych osobowych. Oznacza to, że nie mogą nic zrobić z Twoimi danymi osobowymi, chyba że poinstruujemy ich, aby to zrobili. Nie będą również udostępniać Twoich danych osobowych żadnej organizacji poza nami. Zobowiązują się również do ochrony danych, które przechowują w naszym imieniu i do przechowywania ich przez okres, który zlecamy.
Reklamodawcy zewnętrzni. Możemy korzystać z zewnętrznych firm reklamowych do wyświetlania reklam podczas odwiedzania lub korzystania z Witryny. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o Twoich wizytach w naszych Witrynach i innych witrynach internetowych, które są zawarte w plikach cookie i innych technologiach śledzenia, w celu dostarczania reklam dotyczących towarów i usług, które Cię interesują.

4. KOGO BĘDZIE UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: udostępniamy informacje tylko następującym stronom trzecim. Udostępniamy i ujawniamy Twoje dane wyłącznie następującym stronom trzecim. Jeżeli przetwarzaliśmy Twoje dane na podstawie Twojej zgody i chcesz ją odwołać, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji poniżej zatytułowanej „JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?”.
Reklama, marketing bezpośredni i pozyskiwanie potencjalnych klientów
Google AdSense
Optymalizacja treści
Wyszukiwarka Google w witrynie i czcionki Google
Udostępnianie w mediach społecznościowych i reklama
AddToAny
Analityka internetowa i mobilna
Google Analytics

5. Czy korzystamy z plików cookie i innych technologii śledzenia?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania informacji. Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

6. CZY TWOJE INFORMACJE SĄ PRZEKAZYWANE MIĘDZYNARODOWO?

W skrócie: możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twój własny. Nasze serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych i Irlandii. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej Witryny spoza Stanów Zjednoczonych i Irlandii, pamiętaj, że Twoje dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez te strony trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz „CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE KAŻDYM?” powyżej) w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i innych krajach. Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii (Wielka Brytania), to w tych krajach niekoniecznie obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych lub inne podobne przepisy tak kompleksowe jak te obowiązujące w Twoim kraju. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją o prywatności i obowiązującym prawem. Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej: wdrożyliśmy środki ochrony danych osobowych, w tym poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między spółkami naszej grupy oraz między nami a dostawcami zewnętrznymi. Klauzule te wymagają od wszystkich odbiorców ochrony wszystkich przetwarzanych przez nich danych osobowych pochodzących z EOG lub Wielkiej Brytanii zgodnie z europejskimi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Nasze umowy dotyczące przetwarzania danych, które zawierają standardowe klauzule umowne, można dostarczyć na żądanie/są dostępne tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia z naszymi zewnętrznymi dostawcami usług i partnerami, a dalsze szczegóły można podać na żądanie. Wiążące Reguły Korporacyjne: Obejmują one zestaw Wiążących Reguł Korporacyjnych („Wiążących Reguł Korporacyjnych”) ustanowionych i wdrożonych przez __________. Nasze BCR zostały uznane przez organy ochrony danych EOG i Wielkiej Brytanii jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, które przetwarzamy na arenie międzynarodowej. Kopię naszych BCR można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWYWAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszego powiadomienia nie wymaga od nas przechowywania Twoich danych osobowych przez okres dłuższy niż __________. Gdy nie mamy bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), wówczas w bezpieczny sposób przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, dopóki nie będzie możliwe usunięcie.

8. JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE BEZPIECZNIE?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może być zagwarantowana, że ​​będzie w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieautoryzowane strony trzecie nie będą w stanie pokonać nasze bezpieczeństwo i niewłaściwie zbierać, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować Twoje informacje. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do iz naszej Witryny odbywa się na własne ryzyko. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp do Witryny wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

9. JAKIE SĄ PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Wielka Brytania (Wielka Brytania), masz prawa, które zapewniają większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. W dowolnym momencie możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto. W niektórych regionach (takich jak EOG i Wielka Brytania) masz pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych poniżej. Rozważymy i podejmiemy działania na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda. Jeśli jesteś mieszkańcem EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html. Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszej Witryny. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach przez reklamodawców w naszej Witrynie, odwiedź http://www.aboutads.info/choices/.

10. KONTROLA FUNKCJI NIE ŚLEDZENIA

Większość przeglądarek internetowych i niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych o czynnościach związanych z przeglądaniem online. Na tym etapie żaden jednolity standard technologiczny rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT nie został sfinalizowany. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje o Twojej decyzji, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

11. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNIJNI MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do swoich danych osobowych. Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, znana również jako prawo „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i uzyskanie od nas raz w roku i bezpłatnie informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją) ujawnione stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwiska i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taki wniosek, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Serwisie, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie publikujesz w Serwisie. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Zadbamy o to, aby dane nie były publicznie wyświetlane w Serwisie, ale pamiętaj, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).

Informacja o prywatności CCPA

Kalifornijski Kodeks Przepisów definiuje „mieszkańca” jako:
(1) każdą osobę przebywającą w stanie Kalifornia w innym celu niż tymczasowy lub przejściowy oraz
(2) każda osoba fizyczna zamieszkała w stanie Kalifornia, która przebywa poza stanem Kalifornia w celu tymczasowym lub przejściowym
Wszystkie inne osoby są zdefiniowane jako „nierezydenci”.
Jeśli ta definicja „mieszkańca” odnosi się do Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.

Jakie kategorie danych osobowych zbieramy?

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych: Zebrane przykłady kategorii
A. Identyfikatory
Dane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer telefonu lub telefonu komórkowego, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator online, adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa konta TAK B. Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records
Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe TAK C. Chronione cechy klasyfikacji zgodnie z prawem Kalifornii lub prawem federalnym
Płeć i data urodzenia TAK D. Informacje handlowe
Informacje o transakcjach, historia zakupów, dane finansowe i informacje o płatnościach NIE E. Informacje biometryczne
Odciski palców i głosowe NIE F. Internet lub inna podobna aktywność sieciowa
Historia przeglądania, historia wyszukiwania, zachowanie online, dane dotyczące zainteresowań i interakcje z naszymi i innymi witrynami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamami TAK G. Dane geolokalizacyjne
Lokalizacja urządzenia TAK H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe itp.
Obrazy i nagrania dźwiękowe, wideo lub rozmów wykonane w związku z naszą działalnością gospodarczą NIE I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem
Biznesowe dane kontaktowe w celu świadczenia naszych usług na poziomie biznesowym, tytuł zawodowy oraz historia pracy i kwalifikacje zawodowe w przypadku ubiegania się o pracę u nas NIE J. Informacje o wykształceniu
Rejestry uczniów i informacje katalogowe NIE K. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych
Wnioski wyciągnięte z dowolnych zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania, na przykład preferencji i cech danej osoby TAK Możemy również zbierać inne dane osobowe poza tymi kategoriami w przypadkach, w których kontaktujesz się z nami osobiście, online lub telefonicznie lub pocztą w kontekście:
Otrzymywanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;
Udział w ankietach lub konkursach klientów; i
Ułatwienie świadczenia naszych Usług i odpowiadania na Państwa zapytania. Jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe? __________ gromadzi i udostępnia Twoje dane osobowe poprzez:
Reklamowe pliki cookie / Marketingowe pliki cookie
Więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej informacji o ochronie prywatności.
Możesz zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych, wyłączając pliki cookie w Ustawieniach preferencji dotyczących plików cookie i klikając łącze Nie sprzedawaj moich danych osobowych na naszej stronie głównej. Możesz skontaktować się z nami, odwiedzając stronę https://online-videos-downloader.com/contact lub korzystając z danych kontaktowych na dole tego dokumentu. Jeśli korzystasz z upoważnionego agenta w celu skorzystania z prawa do rezygnacji, możemy odrzucić wniosek, jeśli upoważniony agent nie przedstawi dowodu, że został prawidłowo upoważniony do działania w Twoim imieniu. Czy Twoje informacje będą udostępniane komuś innemu? Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy między nami a każdym usługodawcą. Każdy usługodawca jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań w celu rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za „sprzedaż” Twoich danych osobowych. __________ ujawnił następujące kategorie danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub handlowych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy: Kategoria B. Dane osobowe, zgodnie z definicją w prawie Kalifornii dotyczącym rejestrów klientów, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe.
Kategoria K. Wnioski wyciągnięte z dowolnych danych osobowych wymienionych powyżej w celu stworzenia profilu lub podsumowania, na przykład preferencji i cech osoby.
Kategorie stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe w celach biznesowych lub handlowych, można znaleźć w sekcji „KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIONE TWOJE INFORMACJE?”. __________ sprzedał następujące kategorie danych osobowych stronom trzecim w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy:
Kategoria B. Dane osobowe zdefiniowane w przepisach California Customer Records, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe.
Kategorie stron trzecich, którym sprzedaliśmy dane osobowe, to: Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych Prawo żądania usunięcia danych – Żądanie usunięcia Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (między innymi) skorzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa , nasze wymagania dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub przetwarzania, które może być wymagane w celu ochrony przed działaniami niezgodnymi z prawem.

Prawo do informacji - prośba o informacje

W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:
czy zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
kategorie danych osobowych, które zbieramy;
cele, w jakich wykorzystywane są zebrane dane osobowe;
czy sprzedajemy Twoje dane osobowe stronom trzecim;
kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;
kategorie osób trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; i
biznesowy lub handlowy cel gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania lub usuwania informacji o konsumentach, które zostały pozbawione elementów umożliwiających identyfikację w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji danych osobowych w celu weryfikacji żądania konsumenta. Prawo do niedyskryminacji w wykonywaniu praw konsumenta do prywatności Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz ze swoich praw do prywatności.

Proces weryfikacji

Po otrzymaniu Twojej prośby będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, że jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te działania weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia Cię o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które nam wcześniej podałeś. Na przykład, w zależności od rodzaju wniosku, który prześlesz, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować podane przez Ciebie informacje do informacji, które już posiadamy, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji (np. telefonu lub e-mail), które wcześniej nam przekazałeś. W zależności od okoliczności możemy również skorzystać z innych metod weryfikacji. Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane we wniosku wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku. W miarę możliwości nie będziemy żądać od Ciebie dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie już przechowywanych przez nas informacji, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz w celach bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Takie dodatkowo podane informacje usuniemy, gdy tylko zakończymy weryfikację Ciebie.

Inne prawa do prywatności

możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
możesz zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nie mają już znaczenia, lub zażądać ograniczenia przetwarzania danych
możesz wyznaczyć upoważnionego agenta do złożenia wniosku na podstawie CCPA w Twoim imieniu. Możemy odrzucić żądanie od upoważnionego przedstawiciela, który nie przedstawi dowodu, że został ważnie upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z CCPA.
Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami, odwiedzając stronę https://online-videos-downloader.com/contact lub korzystając z danych kontaktowych na dole tego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.

12. CZY AKTUALIZUJEMY TO OGŁOSZENIE?

W skrócie: tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami. Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o polityce prywatności. Zaktualizowana wersja zostanie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawione”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o polityce prywatności, możemy o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o polityce prywatności, aby być informowanym o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

13. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres formularz kontaktowy google

14. JAK MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE GROMADZIMY OD CIEBIE?

Na podstawie obowiązującego prawa w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć w pewnych okolicznościach. Aby poprosić o przejrzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, prześlij prośbę na naszym formularza kontaktowego.